MA:s Idrottsförskolor bedriver förskoleverksamhet för barn i åldrarna 1-5 år. 

Rörelse, glädje, engagemang, trygghet och lustfyllt lärande är nyckelord i vår pedagogiska verksamhet. 


Våra förskolor följer läroplanen och de kommunala riktlinjerna genom vår verksamhetsprofil med inriktning mot idrott- och rörelselek.

Balansgång

Vi vill grundlägga en sund livsstil där fysiska aktiviteter, utevistelse, näringsriktig kost, vila/avslappning och en kreativ arbetsmiljö ingår.

Varför är det viktigt att röra på sig?

Genom idrott och rörelse stärks bland annat barnets fysik, självkänsla, sociala samspel och förmåga till hänsynstagande.

 

MA:s Idrottsförskolor strävar efter att arbeta i former där barnet får möjlighet till motorisk aktivitet. Detta skapar gynnsamma förutsättningar för barnets lärande och lägger samtidigt grunden för en sund livsstil.   

              

Räknar äppelbitar

Hjärnan syresätts och växer när vi rör på oss. Det finns ett tydligt samband mellan grovmotorik och inlärning av matematik och språk.

Fingerlekar tränar finmotoriken och hjälper fingrarna att hitta det enklaste sättet för kroppen att hålla pennan. När grov- och finmotoriska rörelser blir automatiserade behöver barnet inte koncentrera sig på själva rörelsen. Det innebär förmågan att t ex gå och prata samtidigt eller leka i samspel med andra.

Under förskoletiden är det viktigt att barnet får möjlighet att utveckla de grovmotoriska grundformerna som att rulla, åla, krypa, stödja, balansera, gå, springa, hoppa, klättra, hänga, kasta-fånga, tänja och styrketräna.

            

Det är viktigt att barnet får försöka själv för att lära sig nya saker. Inlärning kräver att barnet får upprepa det de försöker lära sig för att det ska bli automatiserat.  

 

I förskolan ska grundkunskaper inför läsning och matematik lekas in. Vägen till skriften börjar med munmotoriken. Hur låter ljuden som sedan blir till en bokstav? Här är rim och ramsor en viktig del i utvecklingen av språket.

 

I vårt arbete med barnen strävar vi efter att vara en god förebild.
Hos oss ska slutmålet inte vara förutbestämt. Barnens funderingar är det som bestämmer färdriktningen. Barnen ska ta ansvar i det vardagliga   arbetet med mottot: - Jag kan! 

 

  

Ordinarie öppettider är:

Måndag-fredag

07.00-17.00

Tid utöver detta i samråd med förskolan.