Våra förskolor ligger på Brottberga Hage, i nära anslutning till det nya området Sätra, samt på Hamre i Västerås!

 

Rörelseglädje i förskolan!

Idrottsförskolan - en plats för rörelse, glädje, engagemang, trygghet och lustfyllt lärande!
Hos oss är rörelselek en viktig byggsten för att stimulera barns utveckling och lärande.

Vi ger barnen möjlighet att själva bestämma färdriktningen och följer deras egna funderingar. Genom att använda rörelse som ett läromedel får barnen känna glädje och trygghet samtidigt som de lär sig nya saker.

Idrottsförskolan är en plats där barnens kreativitet och nyfikenhet kan få utlopp och där de kan utveckla sina färdigheter. Vi erbjuder ett roligt lärande som är anpassat till varje barns behov och intressen.

Välkommen till Idrottsförskolan - en plats för rörelse, glädje, engagemang, trygghet och lustfyllt lärande!

Några av våra ålersindelade grupper (på båda förskolorna) har lediga platser!  

Läs mer om att söka plats här.