Våra förskolor ligger på Brottberga Hage, i nära anslutning till det nya området Sätra, samt på Hamre i Västerås!

 

Rörelse, glädje, engagemang, trygghet och lustfyllt lärande! 


För oss är rörelselek en av byggstenarna och en viktig metod för att stimulera barns lärande och utveckling.

Slutmålet är inte förutbestämt, barnens funderingar är det som bestämmer färdriktningen.

OBS!

Just nu uppdaterar Västerås stad sitt digitala kösystem.

Blankett för att ställa sig i kö beställs hos Kontaktcenter. 

Om du önskar plats på någon av våra förskolor, behöver du även meddela oss detta. 

E-post till Idrottsförskolorna.

E-post till Västerås stads kontaktcenter.